Trenger du kjøpshjelp, kontakt oss på telefon 66 808 525, eller send mail til salg@stepper.no

Storkundeavtaler

Stepper tilbyr kunder med et estimert årlig uttak på over kr. 100.000,- faste lave priser, og om ønskelig en egen kontaktperson.

Storkundeavtalen innbefatter en fast rabattavtale samt at dine eventuelle prisavtaler med produsenter og innkjøpssamarbeid speiles direkte på webben. Prisene du ser etter innlogging er således alltid det beste alternativet pris- og leveringsmessig.

Du kan selv, eller ved hjelp av oss, konfigurere din konto med flere innkjøpere, flere leveringsadresser, flere fakturaadresser, faste innkjøpslister m.m. Dette ligger da predefinert i systemet slik at innkjøp gjennomføres enkelt og effektivt.

Søk om storkundeavtale i dag – og handle på den i morgen!